Tiếng Việt|English
Hotline: 090 285 8897 - 0918001019 /ky thuat
Chống sét ThyAn
Trang chủ > Chống sét > Cột thu lôi chống sét > Phụ kiện Cột thu lôi

Phụ kiện Cột thu lôi

Vật tư & Phụ kiện bổ trợ cho cột chống sét.

Trụ lắp kim chống sét, giá đỡ kim thu lôi, cột đỡ, đế trụ kim, phụ kiện kim phân tán sét, kẹp định vị dây thoát sét . . .

Trụ kim và phụ kiện chống sét

Gồm các bộ phận chống sét trực tiếp như Trụ kim chống sét, giá đỡ kim chống sét, giá đỡ trụ kim chống sét, kẹp định vị dây thoát sét. Chi tiết ...
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Đối tác
  • Tập đoàn Cylix
  • CITEL 2cp
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • Chauvin-Arnoux Group