Tiếng Việt|English
Hotline: 089 8899 578 - 0918001019 /ky thuat
Chống sét ThyAn
Trang chủ > Chống sét > Cột thu lôi chống sét > Phụ kiện Cột thu lôi

Phụ kiện Cột thu lôi

Vật tư & Phụ kiện bổ trợ cho cột chống sét.

Trụ lắp kim chống sét, giá đỡ kim thu lôi, cột đỡ, đế trụ kim, phụ kiện kim phân tán sét, kẹp định vị dây thoát sét . . .

Trụ kim và phụ kiện chống sét

Gồm các bộ phận chống sét trực tiếp như Trụ kim chống sét, giá đỡ kim chống sét, giá đỡ trụ kim chống sét, kẹp định vị dây thoát sét. Chi tiết ...
ThyAn - Nhà phân phối

ThyAn-Nhà phân phối Sản phẩm Chống sét và Máy đo An toàn ĐIện*

Chọn Thiết bị Chống Sét ?

Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Đối tác
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • CITEL 2cp
  • Chauvin-Arnoux Group
  • Tập đoàn Cylix