Tiếng Việt|English
Hotline: 089 8899 578 - 0918001019 /ky thuat
Chống sét ThyAn

Thiết bị lọc sét

Module phối hợp & lọc nhiễu điện từ

Thiết bị lọc sét - lọc nhiễu đường nguồn là bộ phận trong thiết bị cắt lọc sét, nhằm triệt tiêu các tín hiệu nhiễu về tần số, sóng hài .v.v. Bên cạnh các tụ lọc sét, tụ lọc nhiễu, các cuộn cảm kháng là phần trung gian để phối hợp các phần cắt sét sơ cấp và thứ cấp lại với nhau, đảm bảo duy trì khoản cách giữa các thiết bị chống sét liên tiếp phù hợp tiêu chuẩn.

ATLINK 35 Bộ điện cảm phối hợp chống sét 35A

Model: AT-8435 - Xuất xứ: AT3W / Spain
ATLINK 35 - Cuộn cảm phối hợp module cắt sét sơ cấp & thứ cấp: Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), điện áp hoạt động 230Vac, chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng chịu dòng sét 100kA (10/350µs), 100kA (8/20µs), Uc=255Vac, L=15µH, R=3mΩ. Đấu nối tiếp dòng tải, dòng tải danh định 35A, lắp trên DIN rail.    . Chi tiết ...

ATLINK 63 Thiết bị lọc sét 63A

Model: AT-8463 - Xuất xứ: AT3W / Spain
ATLINK 63 - Cuộn cảm phối hợp module cắt sét sơ cấp & thứ cấp: Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), điện áp hoạt động 230Vac, chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng chịu dòng sét 100kA (10/350µs), 100kA (8/20µs), Uc=255Vac, L=15µH, R=3mΩ. Đấu nối tiếp dòng tải, dòng tải danh định 63A, lắp trên DIN rail.. Chi tiết ...

DSH Cuộn cảm phối hợp chống sét

Model: DSH - Xuất xứ: CITEL / France
CITEL DSHxx : Cuộn cảm phối hợp module cắt sét sơ cấp & thứ cấp: điện áp hoạt động tối đa 500Vac, L=15µH. Đấu nối tiếp, dòng tải danh định: 2x16A, 35A, 63A, 100A…, lắp trên DIN rail.. Chi tiết ...
ThyAn - Nhà phân phối

ThyAn-Nhà phân phối Sản phẩm Chống sét và Máy đo An toàn ĐIện*

Chọn Thiết bị Chống Sét ?

Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Đối tác
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • CITEL 2cp
  • Chauvin-Arnoux Group
  • Tập đoàn Cylix