Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn Company, provider Test & Measurement Devices

Installation testers

Bao gồm các thiết bị đa năng kỹ thuật số với các chức năng như kiểm tra RCD, điện trở đất, mạch vòng, tính toán dòng ngắn mạch…Các thiết bị kiểm tra lắp đặt điện này dễ sử dụng và cung cấp các phép đo có hiệu suất cao phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế NF C 15-100, VDE 0100, NIN/NIV, IEEE 16th, OVE EN-1

CA6117 Multi-function installation tester

Model: CA 6117 - Origin: Chauvin-Arnoux / France
C.A 6117 Testing according to the international standards: IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600, etc. Simple, reliable connection thanks to the contextual help for each function, including all the connection diagram. Suitable for all neutral systems. In addition, the C.A 6117 is equipped with an integrated fuse table, so it can perform measurements on type-B RCDs. It can also measure voltage drop.. Detail

CA6116N Multi-function installation tester

Model: CA 6116N - Origin: Chauvin-Arnoux / France
C.A 6116N Testing according to the international standards: IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600, etc. Simple, reliable connection thanks to the contextual help for each function, including all the connection diagram. Suitable for all neutral systems.. Detail
ThyAn - Distributor

ThyAn-Nhà phân phối Sản phẩm Chống sét và Máy đo An toàn ĐIện*

Surge Protection for PV

Chống sét Trạm cân xe Oto