Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm

Surge Protection for Photovoltaic Systems - P2

Chống sét cho hệ thống điện mặt trời như thế nào ?

>>tiếp theo từ : Giải pháp chống sét cho hệ thống điện năng lượng mặt trời

Mỗi công trình điện mặt trời đều có những đặc điểm riêng cho nên giải pháp chống sét cho mỗi hệ thống cũng sẽ khác nhau về thiết bị, số lượng, vị trí lắp đặt .v.v. Do vậy, người thiết kế phải am hiểu về hệ thống cần bảo vệ để đưa ra phương án hợp lý và chính xác. Ở phần này chỉ đưa ra các lưu ý về các phần mục nên thực hiện và các thiết bị chống sét tham khảo.

>> Xem tiếp : Chống sét Trực tiếp và Lan truyền cho hệ thống điện mặt trời

Later news
More article
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV