Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm
Home > Support > Lightning & Surge protection literature

Lightning & Surge protection literature

Vietnamese & International Lightning Standards: IEC Standards, ITU-T Recommendations, US, British,Spain Standards for Lightning Protection Systems, Ground System
Có nhiều cách mô tả đặc điểm của công nghệ phân tán này, nhưng “phân tán điện tích” hoặc “dịch chuyển điện tích” là mô tả công nghệ chính xác nhất. Để giải thích khái niệm phân tán điện tích, trước tiên ta cần sự tìm hiểu quá trình cơ bản liên quan đến dông và sự phát triển...
A Transient Voltage Surge Suppression unit placed on line in front of the UPS will protect the investment in the UPS and the connected computer equipment. During maintenance and downtime on the UPS, the TVSS will filter out the transients and surges from the line during the static bypass mode or maintenance by-pass mode of operation, thus protecting the...
The consequences of an uncontrolled lightning strike may be also dangerous for people inside the building, due to the difficulties of evacuation in case of fire and even due to the damages that overvoltages could cause on safety systems, for example for elevators.
So sánh hai công trình được và không được trang bị bảo vệ chống sét, trong trường hợp bị sét đánh sẽ có các tổn thất khác nhau. Công trình được được lắp thiết bị chống sét và kim thu sét không có nghĩa là hoàn toàn không bị tổn thất gì khi sét đánh, việc trang bị là...
Sét là một hiện tượng khí tượng phức tạp. Nắm rõ được bản chất quá trình hình thành và tác động của sét đến các công trình xây dựng, ví dụ như các tòa nhà, kho tàng, bến bãi, các cột, tháp vô tuyến, phát thanh truyền hình, các đường dây điện lực, đường dây viễn thông, đường dây...
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV