Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm

Support

Selection SPDs & installation guidance

Choosing Surge Protectors ?

Choosing Surge Protectors ?

CITEL’s line of AC power surge protectors is designed to cover all possible configurations in low voltage installations. They are available in many...
Choosing Surge Protectors with Iimp, In and Up

Choosing Surge Protectors with Iimp, In and Up

Choosing Iimp : The impulse current Iimp is defined for Type 1 SPD. The minimum rating for Iimp is 12.5 kA by pole, following...

Lightning & Surge protection literature

Vietnamese & International Lightning Standards

Vietnamese & International Lightning Standards

Vietnamese & International Lightning Standards: IEC Standards, ITU-T Recommendations, US, British,Spain Standards for Lightning Protection Systems, Ground System
Point Discharge-Dissipation Theory

Point Discharge-Dissipation Theory

Có nhiều cách mô tả đặc điểm của công nghệ phân tán này, nhưng “phân tán điện tích” hoặc “dịch chuyển điện tích” là...

Electricity safety literature

The measurement function of earth

The measurement function of earth

Chức năng máy đo tiếp đất & điện trở suất của C.A. Thiết bị đo điện trở tiếp đất : C.A 6421, C.A 6423,...
Soil resistivity measurement method_P1

Soil resistivity measurement method_P1

Khái niệm về điện trở suất của đất Đất là vật thể xốp có tính mao dẫn, gồm các thành phần ở thể...

Download

Tài liệu về máy và thiết bị đo

Tài liệu về máy và thiết bị đo

Gồm các Catalog tổng hợp, hướng dẫn sử dụng .... về thiết bị đo, máy đo và phụ kiên của Chauvin Arnoux....
AT3W's SPDs Brochure Vietnamese Version

AT3W's SPDs Brochure Vietnamese Version

Tài liệu bằng tiếng Việt, Chống sét trực tiếp, Chống sét lan truyền, Hệ thống tiếp đất, Hệ thống cảnh báo giông sét. Thể...
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV