Tiếng Việt|English
Hotline: +84 902 858 897
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm
Home > Solutions

Solutions

chống sét lan truyền cho hệ thống mạng, bảo vệ các thiết bị mạng, cần sử dụng thiết bị cắt lọc sét trực tiếp trên đường LAN data, ngay trước ngõ vào của các Switch, Hub và trước khi vào các máy trạm.
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools

Partners
  • Cylix Corporation
  • CITEL 2cp
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • Chauvin-Arnoux Group