Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn Lightning and Surge Protection
Home > Lightning protection > AC Surge Filtering Devices > Coordinated protection Cabinets for AC Power

Coordinated protection Cabinets for AC Power

"Double Stage" surge protection panel with coordination inductors

 to decrease dramatically the residual voltage at the ouptut of the protection. The RFI filtering system is ensure by the combination of these inductors and capacitors.

TAC3140-63A/CT : AC Surge Filtering Panel-3P-63A-140kA

Model: TAC3140-63A/CT - Origin: TACpro/VN + CITEL/France
TACpro TAC3140-63A/CT: Tủ cắt lọc sét đa cấp Type 1+2 cho nguồn điện 3P-220/380V. Khả năng cắt sét sơ cấp 140kA/dây (8/20µs),15kA/dây (10/350µs), thứ cấp 40kA/dây (8/20µs). Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G> Dòng tải 63A/pha, lọc nhiễu EMI/RFI 40dB, tr<25ns, đèn báo và chỉ thị báo hiệu tình trạng hoạt động. (Module nhập khẩu CITEL Pháp: 3 x DS150E-400 + DS100EG-600 + 3 x DSH63 + 3x DS40-230 + 3x DUC).. Detail

TAC1140-35A/CT AC Surge Filtering Panel 2P-35A-140kA

Model: TAC1140-35A/CT - Origin: TACpro/VN + CITEL/France
TAC1140-35A/CT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A. (Module nhập khẩu của CITEL: DS 150E + DS 100EG +  DS 41 + DSH 35 + DUC). Detail

TAC M140-35/AT AC Surge Protection Panel single phase - 140kA

Model: TAC M140-35/AT - Origin: TACpro/VN + AT/Spain
TAC M140-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 140 + ATSUB 140N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Detail

TAC M40-35/AT Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A - 40kA

Model: TAC M40-35/AT - Origin: TACpro/VN + AT/Spain
TAC M40-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 40kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 40 + ATSUB N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Detail

TAC T140-63/AT Tủ cắt lọc sét 3P 63A - 140 kA

Model: TAC T140-63/AT - Origin: TACpro/VN + AT/Spain
Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 3P-230/400Vac: chịu được dòng sét đánh thẳng với khả năng thoát sét xung 30kA(10/350µs) và 140kA(8/20µs), tr<25ns, Uc=255/440Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A/pha. (Module: 3xATSUB 140 + ATSUB 140N+ 3xATLINK 63 + 3xATSUB 15).. Detail

TAC T40-35/AT Tủ cắt lọc sét 3P-35A-40kA

Model: TAC T40-35/AT - Origin: TACpro/VN + AT/Spain
TAC T40-35/AT : Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 3 pha, điện áp 230/400Vac với khả năng thoát sét 40kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255/440Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: 3xATSUB 40 + ATSUB N+ 3xATLINK 35 + 3xATSUB 15).. Detail

ATBARRIER MF AC surge protection box 1P-63A

Model: AT-8125 - Origin: AT3W / Spain
ATBARRIER MF - Coordinated protection for single-phase lines with ATSHOCK + ATSUB15. Protection categories according to REBT: I,II,III,IV, withstands direct lightning strike current. Impulse current (10/350μs wave): 50kA, Nominal discharge current (wave 8/20μs): 50kA, Up=1200V, tr<25ns, Uc=255Vac. Maximum working current: 63A. Type of connection: Series.. Detail
Including 8 product(s) in this category
ThyAn - Distributor

ThyAn-Nhà phân phối Sản phẩm Chống sét và Máy đo An toàn ĐIện*

Choosing Surge Protectors

Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Partners
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • CITEL 2cp
  • Chauvin-Arnoux Group
  • Cylix Corporation