Tiếng Việt|English
Hotline: +84 902 858 897
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm

Nguy cơ mất an toàn điện trong mùa mưa

Mùa mưa bão cần cảnh giác với an toàn điện


Cây ngã đổ đè lên đường dây điện, đứt cáp điện, nước ngập vào tủ điện .v.v. rất nhiều nguy cơ mất an toàn điện mỗi khi mua dông bão lại đến.
Cot dien, An toan dien.
>>> xem tiếp Nguy cơ mất an toàn điện trong mùa mưa bão
Later news
More article
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
CA 1950 DiaCam

C.A 6681 cable locator