Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm
Home > News > Press Releases

Press Releases

ThyAn Engineering Co.,Ltd has become Sole Distributor for TOPBAS GRUP at Viet Nam since June 2017
Hệ thống chống sét sử dụng các kim thu sét ESE Flash Captor theo công nghệ phát xạ sớm của Aplcaciones Tecnologicas của Tây Ban Nha
ThyAn Company cần tuyển Quản lý bộ phận Thiết bị đo kiểm, lương cố định & thưởng doanh số cao theo hiệu quả kinh doanh, xem thêm chi tiết điều kiện tuyển dụng
Công ty TNHH Kỹ Thuật ThyAn đã tham gia triển lãm VietNam Telecomp 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17-20/11/2010.
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV